"Senim" арқылы төлеу

Комиссия агенттердің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес алынады.