Жария шарт (оферта)

Төлемдерді қабылдау бойынша қызметтер көрсету туралы

Осы Жария шартта Астана қаласы бойынша жергілікті маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында орналасқан тұрақ кеңістігін пайдалану үшін, осы шартта 

белгіленген тәсілдермен төлемдерді қабылдау жөніндегі Қызметтерді көрсету туралы шарт жасасу талаптары қамтылады.

Осы Жария шартта көрсетілген іс-әрекеттерді жасау Пайдаланушының осы Жария шартта баяндалған талаптарда, тәртіппен және көлемде Шарт жасасуға келісімін растау болып табылады.

Төменде баяндалған Жария шарттың мәтіні Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 23-тарауына сәйкес,  белгісіз тұлғалар тобына арналған Шарт жасасуға ресми жария ұсыныс болып табылады.

Осы Шарттың мәтіні "Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 296  Заңының, "Жол қозғалысы туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 17 сәуірдегі № 194-V ҚРЗ  Заңының, "Астана қаласының аумағында коммуналдық ақылы автопарктерді (паркингтерді) пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 21 қазандағы № 108-1875 Қаулысының, "Астанада көлік құралдарын тұраққа қою үшін ақы алуға және тұраққа қою уақытын есепке алуға арналған арнайы сертификатталған құрылғылармен жабдықталған орындарда тарифті айқындау туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 22 желтоқсандағы №108-2602 Қаулысының, "Астанада көлік құралдарын тұраққа қою үшін ақы алуға және тұраққа қою уақытын есепке алуға арналған сертификатталған арнайы құрылғылармен жабдықталған орындарды анықтау туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 22 маусымдағы № 108-1325 Қаулысының талаптарын ескере отырып әзірленді.

Астана қаласы әкімдігінің нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес, осы шарт сақтау шарты болып табылмайды, ал Көлік тұрағы кеңістігі көлік құралдарын сақтауға арналмаған. Үшінші тұлғалардың көлік құралдарына көлік тұрағында келтірген залал мен айдап әкету тәуекелдерін көлік құралдарының иелері дербес көтереді.

1.      Негізгі ұғымдар мен анықтамалар

Тұрақ кеңістігі-аумақтық шекараларда орналасқан, Астана қаласының жергілікті атқарушы органының коммуналдық меншігіндегі, ақылы негізде пайдаланылатын, Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы ережесінің талаптарына сәйкес жабдықталған және жайластырылған, жалпы режимі мен төлеу шарттары бар тұрақ (тұрақ орындары) жиынтығы;

Ақылы тұрақ (тұрақ) - автомобиль жолының, оның ішінде бір бөлігі болып табылатын және (немесе) жүру бөлігіне және (немесе) тротуарға, жол жиегіне, эстакадаға немесе көпірге жапсарлас немесе көше-жол желісінің ішкі немесе жол асты кеңістіктерінің, алаңдарының және өзге де объектілерінің бір бөлігі болып табылатын және көлік құралдарының ақылы негізде ұйымдасқан тұрағына арналған, арнайы белгіленген және қажет болған кезде жайластырылған және жабдықталған орын;

Тұрақ орны - Тұрақ кеңістігі шекарасында арнайы белгіленген және қажет болған жағдайда жайластырылған және жабдықталған, бір көлік құралын орналастыруға арналған орын;

Тұрақ алымы (алым) - Астана қаласы әкімдігінің нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген міндетті төлем мөлшері, ол кезең үшін Тұрақ операторы Пайдаланушыға Астана қаласының аумағында орналасқан ақылы тұрақ орындарында бір тұрақ орнын пайдалану құқығын береді.

Уәкілетті орган - Астана қаласы әкімдігінің құқықтық актісімен көлік тұрақтарын дамыту тұжырымдамасын әзірлеуге бағытталған іс-шараларды іске асыру жөніндегі қызметті, көлік орындарының санын қоса алғанда, оларды орналастыру орындарын, сондай-ақ Астана қаласының жергілікті маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында орналасқан көлік тұрақтарын ұйымдастыру мен пайдалануға байланысты өзге де қызметті жүзеге асыруға уәкілеттік берілген мемлекеттік мекеме.

Оператор - Астана қаласы әкімдігінің құқықтық актілеріне сәйкес өткізілетін конкурс қорытындысы бойынша жеңімпаз деп танылған, Астана қаласының аумағында ақылы қалалық тұрақтарды құру (жайластыру), одан әрі пайдалану және басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын, оның ішінде тұрақ кеңістігін Пайдаланушылардан төлемдер қабылдау бойынша қызметтер көрсететін және көрсетілген алымды Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптарына сәйкес, Астана қаласының бюджетіне аударатын заңды тұлға (жеке кәсіпкер);

Тұрақ кеңістігін пайдаланушы (Пайдаланушы) – кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы заңды тұлға, сондай-ақ тұрақ орнында орналасқан көлік құралының меншік иесі (иесі) болып табылатын жеке тұлға;

Пайдаланушының тіркеулік жазбасы (аккаунт) - Пайдаланушы құрған, Пайдаланушының тұрақ алымы аударымдарын шот ашпай жүзеге асыруға арналған оператордың деректер базасындағы тіркеу жазбасы. Әрбір виртуалды тұрақ шотына оны құру кезінде автоматты түрде виртуалды тұрақ шотының нөміріне сәйкес келетін бірегей нөмір беріледі. Виртуалды тұрақ шоты ақша қаражатының қалдығы туралы, тұрақ алымын төлеу үшін ақша қаражатының аударымдарының тарихы туралы мәліметтерді, сондай-ақ басқа да ақпаратты қамтиды;

Осы Жария шарттың мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасындағы ұғымдар тура сол мағынасында пайдаланылады. 

2. Шарттың Мәні

2.1. Оператор Пайдаланушыдан Тұрақ жинағын қабылдауға міндеттенеді, ал Пайдаланушы өз кезегінде Тұрақ жинағын енгізуге міндеттенеді.

2.2. Осы Шарт қосылу шарты болып табылады және оның талаптарын пайдаланушы шартқа қосылу жолымен ғана Шарттың 2.3-тармағында көрсетілген іс-әрекеттерді жасау жолымен қабылдауы мүмкін.

2.3. Пайдаланушы Оператормен осы Шарттың талаптарына және Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 21 қазандағы № 108-1875 "Астана қаласының аумағында коммуналдық ақылы автомобиль тұрақтарын (тұақтарды) пайдалану қағидаларын бекіту туралы" қаулысының талаптарына сәйкес тұрақ жинағын аудару жолымен шарт жасасуға келісім береді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Ақылы автотұрақтарды пайдалануды және басқаруды Оператор жүзеге асырады. Ақылы тұрақтарды пайдалану және басқару, сондай-ақ көлік құралдарын ақылы тұрақтарда орналастыру құқығын беруді қамтиды. Оператор Астана қаласы әкімдігінің құқықтық актілеріне сәйкес жүргізілетін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік шартының талаптарын ескере отырып, құру (жайластыру), пайдалану және басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған тұрақ жинағын алушы болып табылады.

3.2. Оператордың құқықтары мен міндеттері:

3.2.1. Астана қаласы әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, Оператор Пайдаланушыдан көлік тұрағы жинағын қабылдауға міндетті, ол Пайдаланушыға ақылы қалалық тұраққа автомобильді орналастыруға құқық береді.

3.2.2. Оператор тұрақ жинағын алу тәртібі туралы толық және дұрыс ақпаратты орналастырады. Ақпарат қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады және ақылы қалалық автотұрақ аймақтарында (тұрақ кеңістігі аумағында), сондай-ақ Оператордың Сайтында (https:// https://astanapark.kz) Пайдаланушының назарына жеткізіледі.

3.2.3. Көлік құралдарының тұрағы, тұраққа кіру және шығу ережелері Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы ережелерімен және басқа да нормативтік құжаттармен регламенттеледі.

3.2.4. Оператордың Пайдаланушымен осы Шартты жасасудан бас тартуына жол берілмейді.

3.2.5. Қазақстан Республикасының заңдарында және өзге де нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Оператор бір Пайдаланушыға басқа Пайдаланушылардың алдында шарт жасасуға қатысты артықшылық көрсетуге құқығы жоқ.

3.2.6. Оператор Пайдаланушылардан Тұрақ алымын төлеу үшін комиссиялық сыйақы алмайды.

3.2.6.1. Оператор төлем агенттерінде (ұялы операторлар, төлем сервистері, банктер) комиссияның болмауына кепілдік бермейді.

3.2.7. Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылау және туындайтын дауларды реттеу мақсатында, Оператор көлік тұрағын пайдалану фактілерін тіркеуді жүзеге асырады, оған  тұрақта қалдырылған көліктің мемлекеттік тіркеу нөмірлері, тұрақтың пайдалану уақыты мен орны туралы деректерді жинау, сақтау және пайдалану кіреді, сондай-ақ құқық бұзушылық анықталған жағдайда, оның ішінде, бірақ тек қана емес, ЖҚЕ және Астана қаласы әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерін бұзған жағдайда аталған ақпаратты мемлекеттік органдарға береді.

3.2.8. Оператор ақылы қалалық тұрақтарды басқару жөніндегі жүйенің жұмысын қамтамасыз етеді және тұрақ алымдарын қабылдайды.

3.2.9. Жүйе операторының дербес деректерді өңдеуі "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңына сәйкес жүргізіледі.

3.2.10. Оператор тұрақ аумағында орналасқан көлік құралдарын күзетуді жүзеге асырмайды, көлік құралының, онда орнатылған жабдықтардың және қалдырылған заттардың сақталуына Астана қаласы әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жауап бермейді.

3.2.11. Оператор Тұрақ жинағын қабылдайды және тұрақ орнын пайдалану мүмкіндігінің нақты болуы немесе болмауы үшін жауапты болмайды.

3.2.12. Оператор Пайдаланушының алдында тек Тұрақ алымын аудару жөніндегі қызметтер үшін жауапты болады.

3.2.13 оператор тұрақ ақысын төлеу кезінде есеп айырысуға қатысушы үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін жауапты болмайды.

3.2.14. Оператор тұрақ ақысын төлеу кезінде есеп айырысуға қатысушы үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері үшін жауапты болмайды.

3.2.15 Оператор қандай да бір ақылы тұрақ жүйесін пайдаланудың немесе пайдаланудың мүмкін еместігінің қандай да бір тікелей немесе жанама салдарлары және/немесе пайдаланушы ұйымның жауапкершілік аймағындағы жүйенің жекелеген элементтерінің жұмысындағы қателер немесе іркілістер жағдайларын қоспағанда, пайдаланушыға және/немесе үшінші тараптарға ақылы тұрақ жүйесін немесе оның жекелеген құрамдас бөліктерін және/немесе функцияларын пайдалану, пайдаланбау немесе мүмкін еместігі нәтижесінде келтірілген шығындар үшін жауапты болмайды.

3.2.16 Оператор деректердің дұрыс енгізілуіне және пайдаланушының басқа да іс-әрекетіне, сондай-ақ есеп айырысуға қатысушылар (банктер, ұялы байланыс операторлары, төлем агенттері және т.б.) арасындағы транзакциялардың дұрыс жүзеге асырылуына жауапты болмайды. Қызметтің әрекеті үшін мобильді байланыстың және Интернет желісіне қол жеткізудің болуы қажет. Ұялы байланыс болмаса немесе басқа техникалық проблемалар болса, басқа төлем тәсілдерін пайдалану керек.

3.2.17 пайдаланушы ұйым рұқсат етілмеген жерде тұрған жағдайда қала қызметінің көлік құралын эвакуациялау мүмкіндігі үшін жауапты болмайды.

3.3. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері:

3.3.1. Автотұрақ кеңістігін пайдаланушы тұрақты пайдалану ережелері туралы, тұрақты ақылы негізде пайдалану құқығы үшін тұрақ алымының мөлшері, тұрақ алымын енгізу тәртібі мен тәсілдері туралы ақпаратпен танысуға құқылы.

3.3.1.1. Тұрақ кеңістігін пайдаланушы өз қалауы бойынша тұрақ жинағын төлеуге, сондай-ақ виртуалды тұрақ шотын келесі тәртіппен толтыруға құқылы:

Қолма-қол тәсілмен:

 - төлем терминалдары арқылы (шотты төлеу және толтыру мүмкін);

 - тұрақ автоматы арқылы.

 Қолма-қол ақшасыз тәсілдермен:

 - тұрақ автоматы арқылы;

 - ұялы телефон арқылы арнайы нөмірге қысқа мәтіндік хабарлама (СМС) жіберу арқылы (тек қана төлеу мүмкін);

 - мобильді қосымшаның көмегімен (шотты төлеу және толтыру мүмкін);

 - Пайдаланушы есептік жазбасын пайдаланған кезде (шотты төлеу және толтыру мүмкін);

 - осы Шартта көзделген өзге де тәсілдермен жүзеге асырылады.

3.3.2. Астана қаласы әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, Пайдаланушы міндетті:

·                    Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы ережелерінің талаптарын сақтауға;

·                    ақылы автотұрақтарды пайдалану кезінде Астана қаласы әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын сақтауға;

·                    ақылы тұрақ пайдалану кезінде көлік құралының тұрақ орнында нақты болу уақытын ескере отырып, белгіленген мөлшерде тұрақ жинағын төлеуге;

·                    тұрақ алымын төлеу туралы құжатты сақтауға;

·                    жүйе Операторына жүйе Операторының мүлкіне келтірілген залалды өтеуге.

3.3.3. Астана қаласы әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, Пайдаланушыға тыйым салынады:

1) көлік тұрағы үшін төлеуден жалтаруға;

2) мүгедектердің көлік құралдарының аялдауы немесе тұрағы үшін бөлінген орындарда, көлік құралдарын растайтын рұқсаттар ұсынылмаса не қолданылу мерзімі өткен рұқсатты ұсынса, немесе, егер оның иесі осы көлік құралының иесі болмаса, аялдауына немесе тоқтап тұруға;

3) такси қызметінің аялдауы немесе тұрағы үшін бөлінген орындарда көлік құралдарын растайтын рұқсаттарды ұсынбай не қолданылу мерзімі өткен рұқсатты ұсына отырып, аялдауына немесе тоқтап тұруға;

4) көлік құралдарының тротуарда, бордюрада аялдауына немесе тоқтап тұруына;

5) оқылмайтын, стандартты емес немесе мемлекеттік стандарттың талаптарын бұза отырып орнатылған көлік құралын мемлекеттік тіркеу белгілерінсіз, сол сияқты көлік құралының осы үшін көзделген орындарда орнатылған мемлекеттік тіркеу белгілерінсіз, сондай-ақ оларды сәйкестендіруге кедергі келтіретін немесе қиындататын материалдарды қолдана отырып жабдықталған мемлекеттік тіркеу белгілерімен қалдыруға;

6) көлемі (салмағы және/немесе биіктігі және/немесе ұзындығы) коммуналдық ақылы автомобиль қоятын автотұрақтың (тұрақтың) тұрақ орындарының мөлшерінен асатын көлік құралдарының тоқтап тұруына;

7) жол белгілерімен немесе таңбалармен ұйғарылған талаптарды сақтамауға;

8) көлік құралының тұрақ орындарынан тыс жерде 5 (бес) минуттан артық уақытқа тұруына;

9) көлік құралдарының жүріп-тұруына кедергі келтіретін ақылы коммуналдық автотұрақ (тұрақ) аумағында аялдауына немесе тоқтап тұруына және қозғалысына;

10) пайдаланушының жеңілдікті тұраққа құқығын растайтын құжатты көрсетпестен не пайдаланушының жеңілдікті тұраққа құқығын растайтын қолданылу мерзімі өткен құжатты көрсетіп,  немесе иесі осы көлік құралының иесі болып табылмайтын тұлға болып табылатын құжатты көрсетіп тұрақта тұруға;

11) жөндеу жұмыстарын жүргізуді көрсететін жол таңбаларының/жол белгілерінің артында тұруға;

12) коммуналдық ақылы автотұрақ (тұрақ) аумағын толассыз қозғалыс үшін пайдалану;

13) басып озу;

14) уәкілетті органның шешімі бойынша коммуналдық ақылы автомобиль қоятын орындардың (тұрақтардың) жұмысы уақытша тоқтатылған жағдайларда аялдауға немесе тұрақта тұруға;

15) темекі, алкоголь және есірткі өнімдерін пайдалануға;

16) аумақты ластауға, оның ішінде қалдықтарды шығару және қоғамдық тәртіп пен жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын басқа да осындай әрекеттерді жасауға;

17) коммуналдық ақылы автотұрақ (тұрақ) жабдықтарын бүлдіруге;

18) жол таңбалары мен жол белгілері жабынын бүлдіруге.

3.3.4. Тұрақ кеңістігін пайдаланушының көлік құралының тұрақ орнында нақты болу уақытын ескере отырып, белгіленген мөлшерде тұрақты пайдаланғаны үшін тұрақ алымын төлеу жөніндегі міндеттерді бұзуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінде көзделген әкімшілік айыппұл салуға әкеп соғады.

4. Тұрақ алымының құны және төлеу тәртібі

4.1. Тұрақ алымының құны мен төлеу тәртібі Астана қаласы әкімдігінің нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленеді, атап айтқанда:

- Астана қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 108-2602 "Астанада Көлік құралдарын тұраққа қою үшін ақы алуға және тұраққа қою уақытын есепке алуға арналған арнайы сертификатталған құрылғылармен жабдықталған орындарда тарифті айқындау туралы" қаулысымен.

4.2. Астана қаласы әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, ақылы тұрақты (тұрақ орнын) пайдалану құқығы үшін алымнан босатылады:

1) тиісті тану белгілері, түсті-графикалық бояуы және жазулары бар шұғыл жедел қызметтердің (жедел медициналық жәрдем, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери полициясының, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің) көлік құралдары;

2) "Алтын қыран" және "Халық қаһарманы" ордендерімен марапатталған адамдарға тіркелген көлік құралдары;

3) бала кезінен мүгедектер мен I және II топтағы мүгедектерге тіркелген, осы көлік құралдарын тікелей басқаратын не оның ішінде болатын көлік құралдары (оның ішінде мүгедектердің арнайы көлік құралдары), сондай-ақ мүгедек баланың заңды өкілдеріне тиісті жол белгілерімен немесе таңбаларымен белгіленген мүгедектердің көлік құралдарын орналастыруға арналған орындарда тіркелген көлік құралдары;

4) тікелей басқаратын не осы көлік құралдарында отырған, Ұлы Отан соғысына қатысушыларға, майдандағы армия құрамына кірген әскери бөлімдерде, штабтар мен мекемелерде қызмет өткерген әскери қызметшілерге, сондай-ақ ұрыс қимылдарының ардагерлеріне тіркелген  көлік құралдары;

5) тікелей басқаратын не осы көлік құралдарында отырған, "Алтын алқа" және "Күміс алқа" алқаларымен марапатталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, сондай-ақ I, II және III дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға тіркелген көлік құралдары;

6) Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен адамдарға тіркелген көлік құралдары;

7) ікелей басқаратын не осы көлік құралдарында отырған, әскери қызметтен босатылған немесе әскери жиындарға шақырылған, Ауғанстанда және ұрыс қимылдары жүргізілген басқа елдерде интернационалдық борышын орындаған азаматтарға тіркелген көлік құралдары.

4.3. Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 21 қазандағы № 108-1875 "Астана қаласының аумағында коммуналдық ақылы автотұрақтарды (тұрақтарды) пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қаулысына сәйкес Пайдаланушы тұрақ жинағын енгізуді жүзеге асырады. 

5.  Шарттың қолданылу мерзімі және өзге де талаптары

5.1. Шарт жасалды деп саналады және Пайдаланушы осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген әрекеттерді жасаған және/немесе қосылу шарттарында қандай да бір алып қоюсыз немесе шектеулерсіз пайдаланушының Шарттың барлық талаптарын сөзсіз қабылдауын білдіретін  https://astanapark.kz сайтында тіркеу жазбасын тіркеген сәттен бастап күшіне енеді  және  тараптар өз міндеттемелерін орындаған сәтке дейін әрекет етеді.

5.2. Пайдаланушы Шарт талаптарының өзгерістері туралы тиісті ақпаратты Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде жүйе Операторының сайтында (https://astanapark.kz) мекенжай бойынша жариялау арқылы хабардар етіледі . Жүйе операторы мұндай өзгерістерді бір жақты тәртіппен, оның ішінде Астана қаласы әкімдігінің нормативтік-құқықтық актілеріне Шарттың 4.1-тармақта көрсетілген өзгерістер енгізілген жағдайда да қабылдауға құқылы.